بایگانی برچسب

مجله پژوهش های تفسیر تطبیقی

دوفصلنامه پژوهش های تفسیر تطبیقی

شماره جاری دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1399 1. مبانی قرآنی «نصرت الهی» در کلام امام خمینی(ره) غلامحسین اعرابی؛ علی احمد ناصح؛ لیلا جنتی صفحه 7-18 10.22091/ptt.2020.5335.1730 مشاهده مقاله  اصل مقاله 529.91 K…