بایگانی برچسب

مجید داداش‌نژاد

تاریخچۀ روزنامه‌نگاری در قم

کتاب تاریخچۀ روزنامه‌نگاری در قم یکی از تألیفات مرحوم احمد رحیمی، روزنامه‌نگار و بنیانگذار دبستان ملی مسعود قم است که در سال ١٣۴٨ و در ١٠٣ صفحه به چاپ رسیده است. این کتاب از معدود منابعی است که به معرفی روزنامه‌ها و مجلات قم در دورۀ…