بایگانی برچسب

محمدامین قانعی‌راد

مطالعه دگرگونی فرهنگی در سه نسل دانشگاهی

نویسندگان: محمدامین قانعی‌راد؛ امیر ملکی؛ زهرا محمدی مجله: جامعه‌شناسی ایران دورهٔ ۱۶، شمارهٔ ۱، بهار ۱۳۹۳، ص‌ص ۳۰-۶۴. ☑️ چکیده: نهاد علم و دانشگاه فرهنگ خاص خود را دارد که همانند سایر پدیده‌ها در گذر زمان تحولاتی داشته است.…