بایگانی برچسب

محمد سمیعی

معرفی کتاب نبرد قدرت در ایران

نبرد قدرت در ایران : چرا و چگونه روحانیت برنده شد؟ نویسنده: محمد سمیعی موضوع: تاریخ ایران در این کتاب نویسنده کوشیده تا به علل به قدرت رسیدن نظام جمهوری اسلامی بپردازد و از آن به انتقال قدرت از نظام شاهنشاهی به روحانیت تعبیر کرده است.…