بایگانی برچسب

محمد پزشگی قم

فقه سياسی و تجدد: تحليل گفتمانی فقه سياسی مشروطيت

دکتر محمد پزشگی استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دلیل نگارش مقاله حاضر توجیه گفتمانی الزامات سیاسی جدیدی مانند تحدید قدرت سیاسی، تأسیس مجلس شورای ملی، تدوین قانون اساسی، توجه به آزادیهای اساسی و برابری مدنی است که در فقه…

کرسی علمی – ترویجی “تفکر روشن فکران عصر قاجار و امکان گذار از نظریه حکومت به دولت”…

کرسی علمی - ترویجی (عرضه و نقد دیدگاه علمی) با عنوان « تفکر روشن فکران عصر قاجار و امکان گذار از نظریه حکومت به دولت » با همکاری دفتر امور پژوهشی و دانشکده علوم سیاسی در دانشگاه مفید قم برپزار شده است.‌ این کرسی علمی - ترویجی با ارائه آقای…

پژوهشی انتقادی در باب وضعیت اندیشه سیاسی معاصر ایران

دکتر محمد پزشگی --------------- چکيده **********  مقتضيات دوره گذار جامعه ايرانی در تاريخ دوره جديد آن موضوع اين گفتار را دارای اهميت و توجهِ آکادميک به آن را موجه می­کند. گفتار حاضر از نقش عقلانيت ارتباطی در توليد انديشة سياسی…

پارادایم های علم: آیا علم سیاست دارای پارادایم می باشد؟

درباره این موضوع که آیا علم سیاست نیز مانند دیگر علوم اجتماعی دارای پارادایم های مسلط می باشد یا نه و اگر پاسخ مثبت است این پاردایم ها کدامند، بین نویسندگان و صاحب نظران این دانش اختلاف نظر وجود دارد. مقاله حاضر مدعی است که علم سیاست نیز…

پارادایم علم: چیستی علم سیاست

هدف از نوشته حاضر بیان پارادایمیک بودن چیستی علم سیاست است. به این ترتیب پرسش مقاله حاضر این است که ماهیت علم سیاست چیست؟ مدعای این مقاله آن است که توضیح سرشت علم سیاست بستگی به تعلق خاطر به یکی از سه پارادایم مسلط در علم سیاست دارد:…

محمد پزشگي

دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1- شرح حال علمی: محمد پزشگی از سال 1395 دانشیار پژوهشی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی است. او زاده تهران (ایران، 1346) بوده و درجه کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در…