بایگانی برچسب

مددکاری اجتماعی

تاب‌آوری

تاب‌آوری (منابع و گفتمان) دکتر ادیت گروتبرگ ترجمه: محمدرضا مقدسی نشر ورجاوند اثر حاضر راهنمایی برای تقویت تاب‌آوری در کودکان و تقویت روحیه انسانی آنهاست. بخش اصلی کتاب یک راهنمای علمی است که به افراد بزرگسال کمک می‌کند تا تاب‌آوری را…

فصلى براى مددکاران

از شیوه راه رفتن و لنگ زدن و نیز یک چشم کبود زن جوانى که روى تخت یک بیمارستان خصوصى بسترى شده، به سادگى مى توان تشخیص داد که او به سختى کتک خورده است. ساعتى دیگر هم قرار است براى سنجش آسیب احتمالى به مغز، از او اسکن مغز شود. مادرش مى کوشد…

از معلولیت تا محدودیت

یک‌چهارم از جمعیت جهان مستقیما تحت‌تاثیر معلولیت به عنوان مددکار یا اعضای خانواده (معلول) هستند. افراد دارای معلولیت با مشکلات زیادی رودررو هستند. غالبا در میان منزوی‌ترین اعضای جامعه قرار دارند. در عین حال انعطاف‌پذیری زیادی نشان می‌دهند و…