بایگانی برچسب

مدلسازی اقتصادی

فصلنامه مدلسازی اقتصادی

 مقالات پر بازدید  بررسی رابطه متغیر‌های کلان اقتصادی با شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران  عملکرد بانکی و عوامل کلان اقتصادی در مدیریت ریسک  بررسی تأثیر ساختارهای نهادی بر رشد اقتصادی با روش GMM داده‌های تابلویی پویا  بررسی تاثیر…