بایگانی برچسب

مردم‌ شناسی

اطلاعات عمومی موسیقی

هدف اصلی این کتاب فراهم‌آوری دانش عمومی در موضوعات گسترده و متنوع موسیقی برای علاقه‌مندان این رشته است. این مجموعه با زبانی ساده و به دور از تکلّف نوشته شده است تا خوانندگان با هر میزان توانایی علمی قادر به بهره‌برداری از آن باشند. در این…

روث فولتون بندیکت

روث فولتون بندیکت (به انگلیسی Ruth Fulton Benedict)؛ از پیشگامان و بنیان گذاران علم مردم شناسی. زندگی روث بندیکت در 5 ژوئن سال 1887 در شهر نیویورک به دنیا آمد. یک سال و نیم بعد خواهرش، مارگری، متولد شد. در حالی روث، دوساله بود،…

مردم نگاری

مردم نگاری (Ethnography) یکی از مهم‌ترین روش‌های پژوهش در مطالعات مردم‌شناسی است. در اواخر قرن ۱۸ به منظور شناخت شیوه زندگی مردم قاره‌های دیگر به وسیله اروپائیان به کار برده شد و در قرن ۱۹ رونق گرفت. بر مشاهده همراه با مشارکت در زندگی…

مردم شناسی در جامعه ایرانی (2)

متن حاضر بخش دوم و پایانی سخنرانی دکتر نعمت الله فاضلی، محقق و استاد دانشگاه با عنوان‌ «نگاهی به منطق سیاسی و اجتماعی علم با تاکید بر مردم شناسی فرهنگی» می باشد که در 12 دی ماه 1386 در محل انجمن جامعه شناسی ایران، ایراد گردید. من پیشتر…

مردم شناسی در جامعه ایرانی (1)

متن حاضر بخش اول سخنرانی دکتر نعمت الله فاضلی، محقق و استاد دانشگاه با عنوان‌ «نگاهی به منطق سیاسی و اجتماعی علم با تاکید بر مردم شناسی فرهنگی» می باشد که در 12 دی ماه 1386 در محل انجمن جامعه شناسی ایران، ایراد گردید. موضوع سخن من "منطق…

ورزش و مردم

حضور همه‌جانبه ورزش، چنان در تمام عرصه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی گسترده شده است که اندیشمندان و محققان در اکثر شاخه‌های دانش، سعی می‌کنند آن را موضوع مطالعه خود قرار دهند. کندال بلانچارد، نویسنده کتاب «مردم‌شناسی ورزش» می‌کوشد از…

مردم شناسی

مردم‌شناسی (به انگلیسی: anthropology) یا Ethnologie کاربرد سنت فرانسوی آن است که در مکاتب آمریکایی و انگلیسی به «انسان‌شناسی اجتماعی و فرهنگی Anthropologie Sociale et Culturelle» تعبیر می‌شود. در زبان انگلیسی «انسان‌شناسی Antropologie»…