بایگانی برچسب

مرکز تحقیقات استراتژیک

ترکیه و گرداب دگرگونی‌های عراق (2)

در نخستین ساعت‌ها پس از رویدادهای 11 سپتامبر، دولت آمریکا اعلام کرد که آن حمله تروریستی از سوی سازمان القاعده صورت گرفته و دست اندرکاران آنهم همگی عرب بوده‌اند. نقش القاعده و طالبان در این رویدادها، فرصتی را که بوش مدت‌ها در پی آن بود فراهم…