بایگانی برچسب

مری بوریس

پیشینه، نقش و اهمیت داستان، در زندگی انسان

«داستان» و «داستانگویی» پدیده‌ای است که پیشینه آن، به قدمت پیدایش زبان و گویایی آدمی‌زاد است. آن‌چنان که تقریباً هیچ قوم و ملت کهنی را نمی‌توان یافت که دارای داستانها و حکایتهای مذهبی، حماسی، اجتماعی و امثال آنها نباشد. «پدران و اجداد ما…