بایگانی برچسب

مسلمانان در آمریکا

⁣روند رو به رشد گرایش مسلمانان در آمریکا به کسب مقامات دولتی از سال 2001

طبق گزارش‌های رسیده از گروه‌های سیاسی مسلمان در آمریکا، در سال جاری بیشترین میزان گرایش مسلمانان برای کسب مقامات دولتی و ملی، بعد از حملات تروریستی یازده سپتامبر 2001 به ثبت رسیده است و بیش از 100 مسلمان به عنوان نامزد انتخاباتی در مجامع…