بایگانی برچسب

مسلمانان در غرب

معرفی کتاب جوان مسلمان در بریتانیا

مرکز اطلاعات و تحقیقات اسلامی منتشر کرد: 🔴 کتاب «جوان مسلمان در بریتانیا»، نخستین مجلد از مجموعه «مسلمانان در غرب» 📖 معرفی کتاب 🔸 این کتاب حاصل تحقیقی گسترده مبتنی بر دستاوردهای چندین پژوهش میدانی است که در پانزده سال اخیر در…