بایگانی برچسب

مسیحیان کاتولیک

انتشار نظرسنجی مسلمانان آمریکا در سال 2019 توسط مؤسسه درک و سیاست اجتماعی (ISPU)

مؤسسه ISPU چهارمین نظرسنجی سالیانه‌ خود را منتشر کرده و در آن از گروه‌های مختلف دینی مانند مسلمانان، یهودیان، مسیحیان کاتولیک، پروتستان و انجیلی، و گروه‌های بدون وابستگی مذهبی نیز گزارش منتشر نموده است. در این نظرسنجی که با همکاری پروژه‌…