بایگانی برچسب

مشابهت یاب

نکات و راهکارهایی جهت جلوگیری از سرقت علمی

سرقت علمی در همه جای دنیا چه انگلیسی زبان و چه غیر انگلیسی زبان وجود دارد. توجه به نکات زیر می تواند از میزان آن به شدت بکاهد: توجه کنید که حتی متنی که مالکیت خصوصی ندارد را نیز می توان سرقت کرد. باید نقل قول‌ها از دیگران چه مستقیم و چه…