بایگانی برچسب

مشاهیر

مشاهیری که نخستین شغل آنها کتابداری بوده است

تجربه شغل‌ها متفاوت مختص انسان‌های عادی نیست و افراد مشهور نیز پیش از رسیدن به شهرت شغل‌های مختلفی را تجربه کرده‌اند که گاه پله‌ای برای صعود آنها بوده و گاه کاملا نامرتبط به شغل ایده‌آل‌شان بوده و برای دوره‌ای آنها را مشغول کرده است. در این…

نیل پستمن

نیل پستمن (۲۰۰۳-۱۹۳۱)؛ نظریه پرداز اجتماعى و استاد علوم و فنون ارتباطات در دانشگاه نیویورک یکى از منتقدان و صاحبنظران پرآوازه در عرصه رسانه و تکنولوژى، داراى ۲۰ عنوان کتاب و ۲۰۰ مقاله است. در یکى از کتابهاى معروف خود به نام نابودى کودکى…