بایگانی برچسب

مطالعات اجتماعی

مهندسی فرهنگی جامعه

در تحول جوامع، فرهنگ، نقش اساسی و تعیین‌کننده دارد. در عین حال تحول می‌تواند فرهنگ را متأثر سازد. بنابراین فرهنگ در موفقیت و تداوم تحول، نقشی بی‌بدیل دارد. از همین رو در تحولاتی که به اقتضای برهه‌ای از تاریخ، ضروری تشخیص داده می‌شود و در…

«وب2» کاتالیزور تغییر سبک زندگی

تغییر رفتار مخاطب در حوزه های گوناگون زندگی که به اختصار «سبک زندگی» نامیده می شود، مهم ترین دستاورد ارتباطات میان فرهنگی است. هنگامی که این تغییرات در یک فرهنگ، زیربنایی تر و مبنایی تر شود حاکی از یک «تهاجم» یا به دیگر عبارت «شبیخون» خواهد…

مدرنیته و سبک‌های جدید زندگی

وضع سبک‌های زندگی در ایران قرینه‌ای برای تحول و تغییر است. تغییر قضاوت‌ها و رواداری‌های نو در صحن عرصه‌عمومی، نشانه‌ای از تغییر پاره‌ای باورهای سنتی است. گویی سبک‌های زندگی جدید خبر از مدرنیزاسیون اجتماعی می دهد. اما سخن از این است،…

سبک زندگی، هویت و ارزش

مطالعه تجربی فرهنگ و سبک زندگی مردم، حتی بدون داشتن هیچ وسیله ای، کار آسانی است. و میتوان آن را از دیدگاههای مختلف نظری و روش شناختی مورد بررسی قرار داد. در این نوشته سبک زندگی و رابطه ی آن با مفهوم ارزش و هویت مورد مطالعه قرار می گیرد. این…

قانون در سنجش عدالت

مقدمه: در بادی امر به نظر می‌رسد که «قانون» و «عدالت»، از دو جنس متفاوت و ظاهراً متضاد هستند؛ ولی همواره در طول تاریخ و در درازنای اندیشه سیاسی لازم و ملزوم یکدیگر (همچون پیچ و مهره) بوده‌اند. بنابراین سوال اساسی در باب کیفیت رابطه و تعامل…

شتاب در پدیده‌ فرسایش حاکمیت

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دهه‌ی 90 شعار جدیدی به خود گرفت. این شعار «جهانی شدن» بود. گذشته از اینکه پدیده‌ی جهانی شدن امری جدید است یا ریشه در گذشته‌های دور و نزدیک دارد و اینکه آیا طرحی تنظیم شده است یا فرآیندی خودکار، این واقعیت…

سیاست قومی در نظام بین الملل

مطلب مورد بحث ما تأثیر تحولات بین المللی حاضر در خصوص وضعیت و جایگاه اقوام در درون کشورهاست. در نظام بین المللی کنونی که مبتنی بر آیین کشور ـ ملت می باشد، اکثر کشورها دارای خصوصیت یکپارچگی نژادی، زبانی و مذهبی نیستند، بلکه اغلب آنها یا به…

روند بحران قومی در ایران

باید این نکته را پذیرفت که به هر حال کشور ما مانند اکثر کشورها، چند قومیتی است. ظاهراً حدود چهار الی پنج هزار قومیت در دنیا شناسایی شده که در چارچوب این دوسیت و اندی (دولت) جمع شده است، که به هر حال این قومیت های گوناگون ساکن در کشورهای…

شکاف های قومی و خشونت در پیکارهای سیاسی

یکی از جنبه های مهم نوگرایی سیاسی را باید در حاکمیت فرهنگی مذاکره و رقابت های مسالمت جویانه در پیکارهای سیاسی دانست. مذاکره به جای خشونت و پذیرش اصل رقابت مسالمت جویانه یکی از شاخص های مهم جامعه مدنی بشمار می رود. سئوال مهم این است که…

ادبیات داستانی جنگ تحمیلی

پدیدة جنگِ هشت ساله در طول دو سه دهة اخیر بزرگ‌ترین رویداد تاریخی کشور ما به حساب می‌آید. این جنگ با جوهره‌ای تدافعی، معنوی و آزادی‌خواهانه تأثیرات شگفت‌انگیزی بر جوانب گوناگون زندگی اجتماعی، سیاسی، مذهبی، فرهنگی، ادبی و حتی شخصی مردمان این…