بایگانی برچسب

معرفی برنامه

معرفی برنامه «مطالعات زنان در چارچوب مذهب»

ین برنامه در سال 1973 به عنوان اولین برنامه متمرکز در مطالعات بین رشته‌ای زنان و مذهب تشکیل شد و تا کنون بیش از 100 پژوهشگر در آن فعالیت کرده‌اند. هدف اصلی این پروژه تولید محتوای پژوهشی و علمی با محوریت موضوعاتی مانند دین و جنسیت، نقش زنان…