بایگانی برچسب

معرفی سایت

معرفی سایت‌های شناسایی سرقت علمی

سایت های عالی برای شناسایی سرقت علمی  1. آیتنتیکیت: http://ithenticate.com 2. ترنتین: http://turnitin.com 3. وایت چک: http://writecheck.com 4. آنتی‌ پلیجریست: http://anticutandpaste.com 5. داک‌ کوب: http://doccop.com 6. کپی اسکیپ:…

معرفی سایت archive

این وبسایت که در سال 1996 بنا شده یک سایت دسترسی آزاد به میلیون ها رکورد اطلاعاتی از قبیل کتاب،ویدئو، صوت و ...است که هر لحظه در حال گسترش است . نیم نگاهی به این سایت؛ وسعت و عظمت اطلاعات موجود در آن را به نمایش میگذارد.…