بایگانی برچسب

معرفی هویت‌های مرگبار

هویت‌های مرگبار

امین معلوف ترجمه‌ی عبدالحسین نیک‌گهر هویت با پیکربندی مؤلفه‌های کم‌وبیش بی‌شمارش، جنسیت، ملیت، دین، زبان، نژاد، خاستگاه اجتماعی، بومی یا مهاجربودن، در اقلیت یا در اکثریت‌بودن و... که شخص در انتخابِ هیچ‌یک از آن‌ها اختیاری ندارد، ناگزیر…