بایگانی برچسب

معرفی و دانلود کتاب

دانلود کتاب Computer Network Security and Cyber Ethics

کتاب امنیت شبکه کامپیوتری و اخلاق سایبری ویرایش چهارم کتابی در حوزه شبکه های کامپیوتری و اخلاق سایبری که وندالیسم سایبری و جرایم سایبری را مورد ارزیابی و بررسی قرار می دهد. این کتاب در 240 صفحه توسط انتشارات مکفارلند در 13 مارس 20114 به…

معرفی و دانلود کتاب Informatics in Schools

Informatics in Schools. Sustainable Informatics Education for Pupils of all Ages: 6th International Conference on Informatics in Schools: Situation, Evolution, and Perspectives, ISSEP 2013, Oldenburg, Germany, February 26–March 2, 2013.…