بایگانی برچسب

معرفی کتاب همیار

تکامل نهادها و ایدئولوژی های اقتصادی

نویسنده: ای. ک. هانت مترجم: سهراب بهداد این کتاب ترجمه ای از متن تجدید نظر شده چاپ هفتم کتاب در سال 1995 است.دکتر سهراب بهداد استاد ایرانی اقتصاد دانشگاه میشیگان این کتاب را به فارسی برگردانده و نشر آگه ان را منتشر نموده است. تاریخ…

واژگان لکان

مجموعه‌ی واژگان... اصطلاحات اصلی هر فیلسوف را به ترتیب حروف الفبا ارائه می‌دهد و کار را بر مبنای این اصل می‌آغازد که هر فیلسوفی فقط در زبان و واژگان خاص خود یا واژگان مشترکی که از آن خود کرده است، قابل فهم است. رویکرد این مجموعه به هر…