بایگانی برچسب

معرفی کتاب پروژه شادی

پروژه شادی

این کتاب برای نظم و برنامه ریزی امور دوازده ماهه سال مخصوصا برای خانم های امروزی که هم دغدغه کار بیرون و هم رسیدگی به امور منزل را دارند خیلی مفید و خیلی کمک کننده است. ضمن این که پیشنهادهایی که مطرح میشه بسیار کاربردی و ملموس هست. عصر…