بایگانی برچسب

معلولیت

از معلولیت تا محدودیت

یک‌چهارم از جمعیت جهان مستقیما تحت‌تاثیر معلولیت به عنوان مددکار یا اعضای خانواده (معلول) هستند. افراد دارای معلولیت با مشکلات زیادی رودررو هستند. غالبا در میان منزوی‌ترین اعضای جامعه قرار دارند. در عین حال انعطاف‌پذیری زیادی نشان می‌دهند و…