بایگانی برچسب

معنویت و کیفیت زندگی

کنفرانس بین المللی دین، معنویت و کیفیت زندگی

زمان برگزاری : 5 اردیبهشت 1398 زمان اتمام : 5 اردیبهشت 1398 برگزار کننده : جامعه المصطفی العالمیه جمع آوری آخرین دستاوردها و پژوهش های مرتبط با دین ، معنویت و کیفیت زندگی از زوایای مختلف و استفاده از اساتید صاحب نظر داخلی و خارجی به جهت…