بایگانی برچسب

معیارهای‌ ‌جهانی‌سازی‌

جهانی‌سازی‌ اسلامی، جهانی‌سازی‌ غربی‌

مصلحان‌ اجتماعی‌ و صاحب‌نظران‌ فلسفه‌ سیاسی، درمان‌ دردهای‌ جامعه‌ بشری‌ و برطرف‌شدن‌ تضادها، استثمارها، استبدادها، استعمارها، فاصله‌ ناهنجار کشورها و انسان‌ها و... را در پرتو برپایی‌ نظام‌ واحد و جهانی‌سازی‌ مدیریت‌ اجتماعات‌ انسانی،…