بایگانی برچسب

مقالات علمی

فراخوان دریافت مقالات علمی و پژوهشی

انتشارات علمی JSEAS با همکاری طیف وسیعی از اساتید دانشگاه های معتبر ایران برای پنجمین سال متوالی نشریات علمی زیر را منتشر می نماید. 📕 بدین وسیله از کلیه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران ارجمند دعوت می شود تا مقالات علمی خود را جهت انتشار به…

روش نگارش مقدمه در مقالات علمی

مقاله با مقدمه شروع می شود و یکی از قسمت هایست که مبنای تصمیم گیری داوران برای پذیرش یا رد مقاله است. نخستین عملکرد مقدمه، کمک به خوانندگان برای درک علت انجام پروژه است که می تواند به زمان حال یا گذشته نوشته شود. مقاله شامل سه قسمت مرور…