بایگانی برچسب

مقاله افسردگی

فراتحليل تحقيقات انجام شده در حوزه اضطراب و افسردگي

لینک دانلود مقاله: لینک اول - لینک دوم چکیده:  اين پژوهش به منظور فراتحليل تحقيقات انجام شده در دو حوزه اضطراب و افسردگي در دانشکده روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي بين سال هاي 85-63 صورت گرفته است. جامعه آماري اين پژوهش…

بازگشت از افسردگی

یک مثال برای شروع خوددرمانی اختلالات روحی می‎توانند بسیار متنوع باشند، اما راه‎های فرار از آن‎ها مشترکات زیادی دارد. البته همه این روش‎ها وقتی مورد استفاده قرار می‎گیرند که علایم اختلال جدی نشده باشند. به‎عنوان مثال برای روشن شدن این…