بایگانی برچسب

منیژه نویدنیا

جامعه‌شناسی پول

پول ابزار مبادله برای بده و بستان کالاها و خدمات در بخش اقتصادی است که به سایر موقعیت ها (اجتماعی …) نیز تسری یافته است و کارکردهای متعددی را به خود اختصاص داده است. از نیازهای اولیه به غذا و پوشاک گرفته تا نیازهای ثانویه چون بهداشت و درمان…