بایگانی برچسب

مهیارموسوی

مشاوره اطلاعاتی در شیپور و دیوار

چندی پیش به دلیل نامه های وارده به سایت متوجه شدم که گروهی در تهران که هویت نامشخصی دارند، در قالب مرکزی خودخوانده به نام همیار پژوهش کار پایان‌نامه‌نویسی و مقاله ‌نویسی را برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی انجام می‌دهند. نامه ها حاوی دلخوری…

ژان ژاک روسو و انديشه‌ عدالت

در بررسی موضوع عدالت، به سده هجدهم می‌رسيم. از متفکران اين سده، نگاهی به آرای ژان ژاک روسو (Jean-Jaques Rousseau) فيلسوف سوئيسی در مورد عدالت خواهيم افکند. روسو يکی از نمايندگان برجسته روشنگری و همزمان منتقد آن است، چرا که وی در ژرفکاوی­های…