بایگانی برچسب

مواجهه و پیشگیرى‏

وسواس، یک بیمارى است‏

وسواس، یکى از شایعترین اختلالات و بیماریهاى روانى در جامعه است که به عنوان معضلى همگانى بر عملکرد شغلى، تحصیلى و اجتماعى فرد و روابط او با اطرافیان، تأثیر مى‏گذارد. این اختلال حتى از سنین کودکى دیده شده و در این دوران خطیر که مرحله اصلى رشد…