بایگانی برچسب

مونستر

انستیتو مطالعات عربی و اسلام شناسی دانشگاه مونستر

دانشگاه مونستر یکی از مراکز آموزش عالی در آلمان است که بخش نسبتا گسترده ای در زمینه اسلام شناسی را دارا می باشد. این بخش با عنوان انستیتو مطالعات عربی و اسلام شناسی در هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد. در مقطع…