بایگانی برچسب

مکتب تفکیک

فهم تفکیکى دین

بى شک تنقیح علمى و نظام‏دهى معقول روش‏هاى فهم دین در تسهیل فرایند فهم دین، دفاع مستدل و روشن از آن، و سرانجام اعتبار معرفت شناختى فهم ما از دین، بسیار مؤثر و مفید خواهد بود. امروزه بخش عظیمى از مباحث و منازعات علمى در حوزه دین‏پژوهى، به…