بایگانی برچسب

مکتب فرانکفورت

بلوخ ، آرمانشهر و نقد ایدئولوژی

ارنست بلوخ (۱۹۷۷-۱۸۸۵) فیلسوف آلمانی و نظریه پرداز فرهنگ را در ایران چندان نمی شناسند. جایگاه او در سنت مارکسیسم غربی، بسیار مهم است. تنها چیزی که در اینجا درباره او وجود دارد مقاله ای است با نام «ارنست بلوخ: فیلسوف امید» که محمدرضا نیکفر…

تمدن بحران زده

اریش فروم؛ روانکاو و فیلسوف پیرو مکتب فرانکفورت از جمله نخستین کسانی است که آرای زیگموند فروید را با اندیشه های کارل مارکس در هم می آمیزد تا از آن معجونی برای نقد جامعه صنعتی و بخصوص فاشیستی آلمان آن روزگار بسازد. فروم با عطف توجه به واقعیت…

دیالوگ از منظر گادامر و هابرماس

 بابک حقیقی راد یورگن هابرماس متفکری است که در حوزه های گوناگونی چون جامعه شناسی، فلسفه و علوم سیاسی نقش بسیار مهمی را در جهان اندیشه و به ویژه در آلمان ایفا کرده است. هابرماس با بسیاری از اندیشمندان هم عصر خود درگیر مشاجراتی…

هنجارهای کاذب صنعت فرهنگ

علیرضا وحیدی در مقطعی از تاریخ عرب یعنی قرن هجدهم میلادی شاهد عصر روشنگری به نمایندگی کسانی چون ولتر، روسو، دالامبر هستیم. اندیشه روشنگری به وسیله انقلاب فرانسه در اروپا بسط و توسعه یافت و باعث به وجود آمدن جامعه مدنی با…

نظریه زیبایی شناسی و نقد فرهنگی

مفهوم‌ فرهنگ‌ مفهوم‌ فرهنگ‌ در کاربرد معمول‌ این‌ واژه‌ بسیار مبهم‌ است. در بیشتر موارد فرهنگ‌ مجموع‌ کل‌ فعالیت‌هایی‌ تلقی‌ می‌شود که‌ به‌ نوعی‌ با کار فکری‌ یا معنوی‌ سر و کار دارند، یعنی‌ هنر و علم. اما این‌ واژه‌ بخصوص‌ در علوم‌…

مطالعات فرهنگی

مطالعات فرهنگی، مجموعه‌ آثار گوناگونی با جهت‌گیری‌های متفاوت، و معطوف به تحلیل انتقادی اشکال و فرایندهای فرهنگی در جوامع معاصر و نزدیک به معاصر است. مطالعات فرهنگی، جامعه‌شناسی، نظریه اجتماعی، نظریه ادبی، مطالعات فیلم/ویدئو، انسان‌شناسی…