بایگانی برچسب

مگزین

اصطلاحات رایج در ارسال مقاله به ژورنال های بین المللی

1️⃣ژورنال (Journal) بیشتر به معنای مجلات علمی آکادمیک است. مقالات در این ژورنال ها چاپ میشوند 2️⃣مگزین (Magazine) به معانی مجلات عمومی است. 3️⃣سابمیت (Submit) ثبت و ارسال مقاله ی خود به یک مجله را سابمیت میگویند. سابمیت به معنای…