بایگانی برچسب

میرزا حسن رشدیه

تأسیس مدارس نوین زیر چماق تکفیر و بدبینی

عصر ایران؛ مهرداد خدیر- زادروز میرزا حسن رشدیه فرصتی است تا از پایه گذار مدارس نوین در ایران یاد شود. 13 یا 14 تیر 1231 خورشیدی میرزا حسن تبریزی در تبریز دیده به جهان گشود و 36 سال بعد که اولین مدرسۀ نوین ایران را در محلۀ ششگلان تبریز بنا…