بایگانی برچسب

میشل فوکو

بدن آرمانشهری

میشل فوکو ترجمه ناصر فکوهی بدن، این مکانی که پروست، با آرامش ولی اضطراب، هربار از خواب بیدار می‌شود، بازش می‌یابد؛ این مکانی که من نیز هر بار چشم‌هایم را باز می‌کنم، نمی‌توانم راه گریزی از آن داشته باشم. مسئله آن نیست که این مکان، من…

Foucault and Feminist Philosophy of Disability

Shelley Lynn Tremain "Foucault and Feminist Philosophy of Disability"  English | ISBN: 0472073737, 0472053736 | 2017 این کتاب که از مجموعه کتاب های جسمانی بودن: گفتمان معلولیت (Corporealities: Discourses Of Disability) است ، یک مؤلفه…

مردم شناسی در جامعه ایرانی (1)

متن حاضر بخش اول سخنرانی دکتر نعمت الله فاضلی، محقق و استاد دانشگاه با عنوان‌ «نگاهی به منطق سیاسی و اجتماعی علم با تاکید بر مردم شناسی فرهنگی» می باشد که در 12 دی ماه 1386 در محل انجمن جامعه شناسی ایران، ایراد گردید. موضوع سخن من "منطق…

درآمدی بر انسان‌شناسی کانت

نويسنده: میشل فوکو مترجم: علی مراد‌عناصری کتاب «درآمدی بر انسان‌شناسی کانت» دیباچه‌ای است که فوکو برای پایان‌نامه‌ دوم (فلسفی) خود در سال 1969 نوشته و در آغاز برگردان او از کتاب «انسان‌شناسی از نظرگاهی پراگماتیک» (نوشته‌…

تراژدی انسان معاصر

میشل فوکو فیلسوف پست مدرن فرانسوی در مقاله‌ای جنجالی با عنوان « مولف چیست؟» موضع خاصی درباره نظریه مرگ مولف اتخاذ می کند. او در همان ابتدای مقاله در تعریف متن می‌گوید: متن یک بیان نیست و قرار نیست از دنیای درون چیزی را به ما بگوید. متن…

تحلیل گفتمان و تاریخ

یکی از بازدیدکنندگان سوالی درباره رابطه روشهای تحلیل گفتمانی و مطالعات تاریخی مطرح کرد. مایلم نکاتی را در این خصوص عرض کنم. در این که روشهای تحلیل گفتمانی می تواند در سطوح مختلف به مطالعه تاریخ کمک کند تردیدی نیست. هر جا که به نوعی با…