بایگانی برچسب

میکروسکوپ فلورسانت

راهنمای کامل گزارش جداول و تصاویر در مقاله (8 از 8)

⭐️ اجتناب از دست‌کاری نتایج هیچ گاه برای تغییر یا بهبود نتایج‌تان نباید در تصاویر تغییر ایجاد کنید. برای اجتناب از دست‌کاری ناخواسته‌ی تصاویر، باید پیش از تحویل مقاله به ژورنال، اندکی آن‌ها را پردازش کنید. تصاویر ارائه‌شده به ژورنال باید…