بایگانی برچسب

نابودى کودکى

نیل پستمن

نیل پستمن (۲۰۰۳-۱۹۳۱)؛ نظریه پرداز اجتماعى و استاد علوم و فنون ارتباطات در دانشگاه نیویورک یکى از منتقدان و صاحبنظران پرآوازه در عرصه رسانه و تکنولوژى، داراى ۲۰ عنوان کتاب و ۲۰۰ مقاله است. در یکى از کتابهاى معروف خود به نام نابودى کودکى…