بایگانی برچسب

نحوه نوشتن پیشینه تحقیق

عبارات معمول در پیشینه تحقیق

🔠1. Previous studies have reported... مطالعات قبلی نشان داده اند که ... 🔠2. Recent evidence suggests that... شواهد اخیر نشان میدهد که ... 🔠3. Several attempts have been made to ... تلاش‌های زیادی در زمینه... شده است. 🔠4. Studies of X…

نحوه استخراج مقاله از پایان نامه

تدوین یک پایان نامه و استخراج مقاله از پایان نامه (استخراج مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد- استخراج مقاله از پایان نامه دکتری) یکی از اصلی ترین تجربه پژوهشی هر دانشجوی تحصیلات تکمیلی به شمار می رود. چرا که با صرف وقت و دقت نظر بسیار به…