بایگانی برچسب

نخستین زن دکترا

کورنارو پیسکوپیا نخستین زنی که رسما عنوان «استادی و دکتری» را کسب کرد

حدود ۳۴۰ سال پیش در بیست و پنجم ژوئن ۱۶۷۸ زن جـوانی ونیزی در پادو توانست رساله دکتری خود را بگذراند و عنوان «استادی و دکتری» را رسماً دریافت دارد. مراسم، چنانکه مـعمول است، در یکی از تالارهای سـخنرانی بـرگزار نشد، زیرا انتظار می‌رفت که…