بایگانی برچسب

نشریه ادیان و مذاهب

نشریه پژوهشنامه ادیان

 شماره جاری: دوره 14، 1 (27 بهار و تابستان 1399) - شماره پیاپی 27، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-286   1. مفهوم «احساس» در آثار نخستین شلایرماخر صفحه 1-20 بابک برومندفر؛ شهرام پازوکی؛ سید مسعود زمانی؛ فاطمه لاجوردی مشاهده…