بایگانی برچسب

نشریه

فصلنامه فرایندهای نوین در مهندسی مواد

نشریه فرایندهای نوین در مهندسی مواد بر اساس مجوز شماره 159672/3 مورخ 1391/08/02 از شماره پائیز 1390 دارای مجوز علمی-پژوهشی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری می باشد. این نشریه دارای درجه A از دبیرخانه کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و نمایه…

مجله پژوهشهای جغرافیای انسانی

 مقالات پر بازدید  سنجش کیفیت زندگی از دیدگاه عدالت اجتماعی (مطالعه موردی: مناطق 2 و 16 شهری تهران)  شناسایی و اولویت‏ بندی قابلیت ‏های گردشگری در مناطق کویری و بیابانی استان قم  تحلیل فضایی شاخص های توسعۀ پایدار به منظورتحقق پذیری…

دوفصلنامه مدیریت مدرسه

 شماره جاری: دوره 8، شماره 4، زمستان 1399   علمی-پژوهشی (ترکیبی/ آمیخته) 1. نقش مدیران مدارس در توسعۀ کامیابی شغلی معلمان: پژوهشی ترکیبی سکینه اشرفی؛ حسن رضا زین آبادی مشاهده مقاله علمی-پژوهشی (کیفی) 2.…

دو فصلنامه مطالعات و سیاست های اقتصادی

1. شناسنامه علمی دو فصلنامه مطالعات وسیاستهای اقتصادی؛ پیاپی 12 دوره 6، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398 چکیده      بیشتر مشاهده مقاله  اصل مقاله 2.31 MB 2. بررسی تاثیر سیاست‌های…

دو فصلنامه هستی و شناخت

دوفصلنامه «هستی و شناخت» ادامه مجله «نامه فلسفی» و مجلات نامه مفید می­ باشد که از سال 1374 تاکنون توسط دانشگاه مفید به طور پیوسته انتشار یافته است. از ابتدای سال 1374 مجله نامه مفید، به عنوان اولین و تنها مجله علمی - پژوهشی منتشره…

دوفصلنامه‌ تحقیقات مالی اسلامی

 مقالات پر بازدید بررسی رابطه بین کیفیت خدمات، رضایت مشتری و عملکرد بانکداری مشارکت در سود و زیان تحلیل تطبیقی ریسک در بانکداری متعارف و بانکداری بدون ربا در قالب عقود اسلامی مطالعه تطبیقی اوراق مشارکت منتشره در ایران و صکوک…

نشریه تنش های محیطی در علوم زراعی

 مقالات پر بازدید  بررسی تحمل به شوری در مراحل مختلف رشدی در کلزا (Brassica napus) رقم طلایه  تأثیر محلول‌پاشی اسید آسکوربیک و سدیم نیتروپروساید بر عملکرد دانه، روغن و برخی صفات زراعی گلرنگ بهاره (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش…

دوفصلنامه پژوهش‌های تاریخی ایران و اسلام

 مقالات پر بازدید  زمینه‌های اقتصادی جنبش‌های اجتماعی در طلیطله عصر امویان  کرمانشاه در گفتمان شرق‌شناسی: تحلیلی پسااستعماری  مشروطیت، آزادی‌خواهی و ستیز با استبداد در اندیشۀ دهخدا  عوامل مؤثر بر توسعه ی اقتصاد شهری…

دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی

 مقالات پر بازدید نقش دولت اسلامی در توسعه اقتصادی نقد ابتنای اقتصاد اسلامی بر مطلوبیت‏گرایی دو‏ساحته؛ درآمدی بر تکلیف‏گرایی دینی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت منطقه ای (مقدمه ای بر مفهوم، فرآیند و چارچوب برنامه ریزی)…

فصلنامه روان‌شناسی بالینی

 مقالات پر بازدید  تأثیر آموزش حافظه‏ ی فعال بر عملکرد خواندن و ظرفیت حافظه در دانش آموزان دارای ناتوانی خواندن  رابطه بین راهبردهای مقابله ای با کیفیت زندگی: نقش واسطه‌ای مهارت های تنظیم شناختی هیجان  مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر…