بایگانی برچسب

نشست

نشست «فهم دینی و معماری دوره صفوی»

گروه جامعه شناسی تفسیری انجمن جامعه شناسی ایران برگزار میکند: نشست با موضوع: فهم دینی و معماری دوره صفوی سخنران: دکتر محمد شاپوری؛ استادیار جامعه شناسی و مدرس دانشگاه با حضور: دکتر حسین تنهایی؛ عضو هیئت علمی و مدیر گروه های …