بایگانی برچسب

نفس‌ التزام‌

معضل دینداری در دنیای جدید

انسان‌ دیندار امروز، به‌ تعبیر حافظ، چو بید بر سرایمان‌ خویش‌ می‌لرزد و معلوم‌ نیست‌ که‌ گذشتگان‌ ما نیز آیا مانند امروزیان، در دین‌ورزی‌ خویش‌ به‌ چنین‌ وضعیتی‌ مبتلا بوده‌اند یا خیر؟ آیا دینداری، ذاتاً دشوار است‌ یا بطور عارضی‌ با سختی‌…