بایگانی برچسب

نقد ادبی

دو فصلنامه نقد ادب معاصر عربی

مقالات پر بازدید تأثیرپذیری شاعران معاصر عرب از مکتب ادبی رمانتیک بررسی هنجارگریزی دربخشی از اشعار نزار قبانی نقدی بر رمان«اللّص و الکلاب» اثر «نجیب محفوظ» از منظر فنّ توصیف بینامتنی قرآنی در اشعار احمد شوقی…

سیری در تاریخچه نقد ادبی

سخن راهی است برای نزدیکی دو فرد؛ کوتاه‌ترین راه بین دو قلب؛ آغاز ارتباط و آغاز زندگی است. تا موقعی که سخنی، هنری، حرفی نباشد کلمه نقد هم معنا نمی‌یابد. شروع نقد هنگامی است که گفتاری آغاز و یا اثری عرضه شده باشد. برای نقد، حداقل وجود یک…

نقد روانشناختی

در بررسی شیوه نقد روانشناسانه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سبکهای نقد ادبی با کار دشواری روبه‌رو هستیم؛ چراکه این نوع نقد بسیار تخصصی است و حتی اصطلاحاتی که منتقدان این شیوه به کار می‌برند برای بسیاری از مخاطبان عادی غریب و تا حدی نامفهوم…

نقد ادبی به شیوه مکتب تاویل یا هرمنوتیک

هرمنوتیک (Hermeneutics) یا مکتب تأویل، در نقد ادبی نو، به منظور درک و فهم متون به کار گرفته می‌شود، و آن چنان در قید شناسایی نویسنده، تأملات درونی و گذشتة او نیست. واژة هرمنوتیک، برگرفته از واژه هرمنییون (Hermeneuein) یونانی است؛ که معنای…

عناصر تشکیل دهنده ادبیات

ترجمه کتاب یا مقاله‌ای ادبی، الزاماً به معنی تأیید مو به‌ موی متن ترجمه شده و صحه گذاشتن بر شخصیت نویسنده آن کتاب یا مقاله نیست. از این جهت، این سخن به دلیل اهمیت خاصی که دارد، سرآغاز چند توضیح ضروری قرار گرفته است: اول: «احمد امین»، مثل…

محمود کیانوش

( زاده ۱۲ شهریور ۱۳۱۳ مشهد ) محقق، شاعر و نویسنده معاصر محمود کیانوش، گستره آثارش علاوه بر شعر و داستان، زمینه‌های دیگری چون ترجمه، نقد ادبی و داستان‌های کودکان را در بر می‌گیرد. بر همه اینها باید آثار روزنامه‌نگاری وی را نیز افزود.…