بایگانی برچسب

نقش خانواده در پیشگیری از جرایم

نقش خانواده در پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی

شرح مختصر : امروزه آسیب های اجتماعی به عنوان یک تهدید جدی سلامت جامعه را با خطر مواجه ساخته است. خانواده نخستین نهاد اجتماعی است ، اگر فرآیند جامعه پذیری وکنترل اجتماعی در نهاد خانواده به طور مناسب وسالم اجرا شود ،می توان انتظار داشت…

نقش خانواده در گذر ایمن از فضای مجازی

نخستین نشست از مجموعه نشست‌های علمی «نقش خانواده در گذر ایمن از فضای مجازی» به کوشش گروه پژوهشی مطالعات زنان پژوهشکده مطالعات اجتماعی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و با حضور دکتر محمد سلطانی‌فر، دکتر علی گرانمایه‌پور و دکتر بهاره…