بایگانی برچسب

نوجوانان استرالیا

دیدگاه‌های پیچیده نوجوانان استرالیا پیرامون دین و معنویت

بر اساس یافته‌های یک نظر‌سنجی تازه، دست کم نیمی از نوجوانان استرالیایی بی‌دین هستند و به دین یا گروه مذهبی خاصی تعلق ندارند. این گزارش نشان می‌دهد دین در زندگی بیشتر نوجوانان جایگاهی ندارد، گرچند بخش قابل توجهی از آنها علاقه‌مند به شیوه‌های…