بایگانی برچسب

نوشتن پروپوزال

چند نکته مهم پیش از نگارش رساله دکتری

یکی از پرسش هایی که در هنگام مصاحبه دکتری از شما سوال می‌شود در مورد موضوع پایان نامه دکترا شماست و این مسئله که از شما انتظار می رود قبل از ورود به مرحله دکتری در مورد آن فکر کرده باشید و این گواه اهمیت انجام پایان نامه است زیرا قبل از…