بایگانی برچسب

نوگرایی

ذهن بی‌خانمان

«ذهن بی‌خانمان» نوسازی و آگاهی پیتر برگر، بریجیت برگر، هانسفرید کلنر ترجمه‌ی محمد ساوجی ذهن بی‌خانمان بررسی سه تن از جامعه‌شناسان معاصر درباره‌ی تأثیر فرایند «نوگرایی» و نهادهای مدرن بر «آگاهی مدرن» به‌ویژه در جوامع «جهان سوم» است:…