بایگانی برچسب

نکات مقاله نویسی

چگونه مقاله مروری بنویسیم؟ همه چیز درباره مقالات مروری (7 از 7)

7️⃣ تقدیر و تشکر نوشتن این بخش کاملا اختیاری است و جزو مقاله در نظر گرفته نمی­ شود و معمولا بیشتر از یک صفحه یا چند جمله را نیز به خود اختصاص نمی ­دهد. می­ توانید در این قسمت از افراد یا سازمان ­هایی که شما را در راه نگارش این مقاله کمک…